Kategoriarkiv: Psychosynthesis

Samtalsterapi tillgängligt till elevpris

🇬🇧 Scroll down for English

Skulle du vilja gå i terapi hos en elevterapeut till ett reducerat pris?

Jag är svensk men har bott mycket utomlands. Jag har själv gått i terapi i Sverige, USA, Ungern och England. Nu går jag tredje året på en utbildning till samtalsterapeut i London, men är för närvarande bosatt i Stockholm. Som en del i utbildningen ingår att ta emot klienter. Sedan i mars förra året har jag tagit emot klienter som är bosatta i London. Vi har träffats online. Jag behöver nu även ta emot klienter som jag träffar fysiskt i ett mötesrum i Stockholm.

Jag erbjuder samtalsterapi på svenska eller engelska till ett reducerat pris på 400 kronor per gång. Pengarna går till att betala för rumshyra Då jag är under handledning så behöver första gången gå lite annorlunda till. Det finns två ingångar.

Antingen så kan du kontakta Psykosyntesakademin i Stockholm och säga att du vill gå hos mig. Du behöver fylla i lite formulär och träffa en erfaren terapeut en gång för ett kortare bedömningssamtal som kostar 400 kronor.

En annan väg är att gå via Psychosynthesis Trust i London. Där behöver du också fylla i formulär och träffa en erfaren terapeut en gång. Det kostar £25 som betalas via PayPal.

Vill du så kan vi ha ett kort samtal först på Zoom eller i telefon för att få en känsla av varandra innan du går vidare. I så fall kan du kontakta mig på asa@cronqvi.st.

Varje session kommer att spelas in, detta för att det är ett krav i min utbildning. Denna inspelning kommer att lagras på en krypterad plats och raderas när jag är färdig med min utbildning. Jag kommer inte att dela denna inspelning med någon annan än möjligtvis en handledare som också har tystnadsplikt.

🇬🇧 Low-cost counselling available

Would you like to have counselling with a student counsellor at a reduced price?

I am Swedish but have lived abroad a lot. I have been in therapy myself in Sweden, the US, Hungary and the UK. I am in the third year of training as a counsellor in London, but I’m currently living in Stockholm. Part of the training includes receiving clients. I have been seeing clients who live in London since last March and we have met online. I now also need to see clients in-person in a meeting room in Stockholm.

I offer counselling in Swedish or English at a reduced price of SEK 400 per session. As I am under supervision, the first time needs to be a little different. There are two ways to get started.

Either you can contact Psykosyntesakademin in Stockholm and say you want to see me. You need to fill out some forms and have a shorter meeting with a more experienced therapist once for a short assessment which costs SEK 400.

Another way is to go via the Psychosynthesis Trust in London. You will need to fill out forms in English and meet with a more experienced therapist once. It costs £25 payable via PayPal.

If you’d like, we can have a short conversation first on Zoom or on the phone to get a feel for one another before we move on. In that case, you can contact me at asa@cronqvi.st.

Each session will be recorded, this is because it’s a requirement in my training. This recording will be stored in an encrypted location and deleted when I have completed my training. I will not share this recording with anyone other than possibly a supervisor who is also bound by confidentiality.

Looking forward to hearing from you.